Fatraškrob s.r.o.

Komenského 592/17
038 53, T U R A N Y

Konateľ:

Ján Žucha
0948 141 492
zucha@fatraskrob.sk

Objednávky:

Matej Žucha
0949 198 259
objednavky@fatraskrob.sk

Fakturácia a pokladňa:

Janka Žuchová
0903 043 038
fatraskrob@fatraskrob.sk

IČO: 47 974 567
DIČ: 2024163856
IČ DPH: SK2024163856 

Banka: VÚB a.sČ.ú.: 3405021153/0200
IBAN: SK14 0200 0000 0034 0502 1153
SWIFT: SUBASKBX