Spoločnosť Fatraškrob Turany Vám ponúka široký sortiment suchých balených zmesí i v balení určenom pre veľkovýrobu i v cateringovom balení. Základom týchto zmesí sú polotovary, ako je zemiakový škrob a sušená zemiaková kaša …
Výrobky v našej ponuke našej charakterizuje tradičná kvalita, prijateľná cena, jednoduchá a rýchla príprava, ktorá šetrí čas.